Szanowni Państwo!

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w okręgu wyborczym nr 13, na podstawie §157 ust. 1 pkt 1 i §158 Statutu Dzielnicy XIV Czyżyny (Uchwała nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dn. 12 marca 2014r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyny w Krakowie – z późń. zm.), Rada Dzielnicy podejmuje uchwałę o wstąpieniu w skład Rady kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

W związku z powyższym, już niebawem zostanę ogłoszony i zaprzysiężony na Radnego Dzielnicy XIV Czyżyny !

Trzymajcie kciuki!