Wyłożenie MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25 listopada do 23 grudnia 2019r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK, ul. Mogilska 41 w godzinach pracy Wydziału. Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony również na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.
 
Dodatkowo w dn. 26 listopada 2019r. w UMK na Placu Wszystkich Świętych o godzinie 15:30 odbędzie się publiczna dyskusja nad planem. Uwagi do planu można zgłaszać do dn. 7 stycznia 2020r.