Wyłożenie cześci MPZP obszaru "Nowohucka - rejon koncentracji usług"

Od dzisiaj można się zapoznać z projektem części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Nowohucka – rejon koncentracji usług”. To ponowne wyłożenie dokumentu, dlatego warto przyjrzeć się zmianom, jakie zaszły względem poprzedniej wersji.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 20 lutego w Sali Portretowej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania o godz. 15.00.