Wniosek ws. ograniczenia tonażu na ul. Medweckiego

W dn. wczorajszym podczas Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, której jestem członkiem, poddałem pod dyskusję pomysł ograniczenia tonażu na ul. Medweckiego na odcinku od ul. Stella Sawickiego do ul. Marii Dąbrowskiej. W związku z pozytywnym wynikiem dyskusji w dn. dzisiejszym złożyłem wniosek w tej sprawie.
Więcej informacji w treści wniosku poniżej.