Przegląd placówek oświatowych

W dniach 24-25 luty odbyły się przeglądy Czyżyńskich placówek oświatowych w Dzielnica XIV Czyżyny, w których uczestniczyli oddelegowani przedstawiciele Rady Dzielnicy oraz Urzędu Miasta Krakowa. Podczas takich przeglądów, sprawdzane jest, czy finansowane i zaplanowane przez Dzielnicę inwestycje zostały wykonane zgodnie z założeniami. Dyrektorzy placówek, wskazują nowe potrzeby na kolejny rok, takie jak np. remonty, modernizacje lub projekty „miękkie” np. jakieś dodatkowe zajęcia dla dzieciaków.

Ja zostałem oddelegowany, wraz z innymi radnymi w dn. 25.02.2020r., do przeglądu budynku Filii Samorządowego Przedszkola nr 110, przy al. Jana Pawła II 80 (budynek akademika AWF). W związku z tym, iż uczelnia planuje kapitalny remont budynku, umowa najmu lokalu znajdującego się na parterze, w którym działa przedszkole, miała obowiązywać wyłącznie do 31 sierpnia 2020 roku. Jednak wczoraj wieczorem, nadeszła wiadomość, iż władze uczelni zgodziły się przedłużyć okres wynajmu do 30 czerwca 2021 roku, a więc o rok dłużej. To dobra wiadomość! Da to cenny czas na znalezienie nowego lokalu, najlepiej w pobliżu obecnego miejsca, tak aby placówek przedszkolnych nie ubywało w Naszej Dzielnicy.

fot. Aneta Żurek (krakow.naszemiasto.pl)