Karol Goryl – Radny Dzielnicy XIV Czyżyny od 24.10.2019r., członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 2PL45 od 2015r., Członek dzielnicowych komisji: Komisja Infrastruktury, Komisja Praworządności i Porządku Publicznego.

Ukończył studia licencjackie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (specjalność: policja w systemie bezpieczeństwa publicznego) oraz magisterskie z bezpieczeństwa narodowego, technik budownictwa. Mąż i ojciec. Ma 30 lat.

Czyżynianin od urodzenia, bardzo przywiązany do miejsca, w którym żyje i mieszka, utożsamia się z jego bogatą historią. Przeciwnik betonowania. Wychowanek Klubu Sportowego Albertus.
Od ponad 4 lat z powodzeniem współzarządza Wspólnotą Mieszkaniową. Sprawdza się, jako gospodarz domu i bloku, w którym mieszka. Dba o otoczenie. Bardzo dobrze radzi sobie w sytuacjach kryzysowych.
Remont chodnika pomiędzy bl. 45 a 44 na os. 2 Pułku LotniczegoLokalny działacz, aktywista, posiada na swoim koncie kilka zrealizowanych inwestycji, których był inicjatorem, takich jak: remont chodnika pomiędzy blokami nr 45 i 44 na os. 2 PL, remont chodników pomiędzy bud. nr 47a a al. Jana Pawła II, remont chodnika i rewitalizacja zieleni przed bl. 45 na os. 2 PL (w tym nowe nasadzenia drzew i żywopłotów). Współorganizator majowego III Pikniku Sąsiedzkiego, który zgromadził kilkuset mieszkańców za blokiem nr 44 na os. 2 PL.

Kolorami pomarańczowym, czerwonym i zielonym zaznaczone zostały zrealizowane remonty chodników dzięki mojej inicjatywie.

Interesuje się nowymi technologiami, bezpieczeństwem i jest zwolennikiem monitoringu wizyjnego, a także planowaniem przestrzennym – brał aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych dot. planu zagospodarowania przestrzennego Czyżyn. Chętnie jeździ na rowerze i lubi zwiedzać.


Wywiad udzielony tuż po spotkaniu Komisji Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Krakowa.