Planowanie przestrzenne

Przeglądanie wstępnego projektu PZP
Zgłaszanie przeze mnie wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Infrastruktura

Przed
W trakcie
Po

Bezpieczeństwo

Zieleń

Transparentność